Matrimoniale-Ro

Sperante - Intalniri - Dragoste


 

TERMENE ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA

 


1. Acceptare
 

 

Prezentele Termene și Condiții privind Serviciul împreună cu Politica de Confidențialitate (denumite în continuare în mod colectiv “Condițiile”) guvernează utilizarea de către dumneavoastră a aplicației sau a website-ului prin care ați accesat aceste Condiții, precum și utilizarea serviciilor conexe (denumite în continuare în mod colectiv “Serviciul”), iar Condițiile constituie un acord între dumneavoastră și Agentia Matrimoniala-Ro care stabilește drepturile și responsabilitățile dumneavoastră și ale matrimoniale-ro, inclusiv ale afiliaților și furnizorilor săi în legatură cu Serviciul (denumite în continuare în mod colectiv “matrimoniale-ro”).

Nu vi se permite să utilizați Serviciul, dacă nu sunteți de acord cu Condițiile.

 

2. Eligibilitate

Pentru a putea utiliza Serviciul, trebuie să fi împlinit minim optsprezece  (18) ani. În cazul în care aveți minim treisprezece (13) ani, dar în statul de rezidență sunteți considerat minor, trebuie să revizuiți Condițiile, iar părinții sau tutorele dumneavoastră legal trebuie să efectueze  înregistrarea în numele dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza Serviciul. Persoana care efectuează înregistarea trebuie să fie competentă din punct de vedere juridic.

 

3. Înregistrare și renunțare

Când v-ați înregistrat pentru a beneficia de Serviciu, ați convenit să furnizați informații exacte și complete și să actualizați informațiile în mod constant. Vă este interzis să furnizați informații de natură a induce în eroare privind identitatea dumneavoastră.

Cand vă înregistrați, veți crea un nume de utilizator și o parolă. Dumneavoastră (și, în cazul în care sunteți minor părinții sau tutorele dumneavoastră legal) sunteți personal răspunzator pentru orice utilizare a Serviciilor cu numele dumneavoastră de utilizator și parolă. Ați convenit să aveți grijă în a vă proteja numele de utilizator și parola contra oricărei utilizări abuzive de către alte persoane și să notificați cu promptitudine matrimoniale-ro în legatură cu orice utilizare abuzivă.

Încetarea Serviciului va surveni la încheierea duratei abonamentului dumneavoastră. Puteți renunța la înregistrarea dumneavoastră, dacă nu mai doriți să utilizați Serviciul. După renunțarea la înregistrare, nu veți mai avea acces la Serviciu. matrimoniale-ro poate înceta înregistrarea dumneavoastră sau vă poate restricționa accesul la anumite părți din Serviciu, dacă există vreun indiciu că ați încălcat Condițiile. În cazul în care abonamentul dumneavoastră încetează în baza unui acord sau dacă abonamentul dumneavoastră este reziliat de matrimoniale-ro în conformitate cu aceste Condiții, nu veți avea dreptul de a vi se rambursa integral sau parțial plățile efectuate. Daca v-ați abonat la un serviciu beta sau test, utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului va înceta la încheierea respectivei perioade de utilizare a serviciului beta sau test, cu excepția cazului în care v-ați abonat la versiunea comercială a Serviciului.

Cu excepția prevederilor din Politica de Confidențialitate, la încetarea înregistrării dumneavoastră, matrimoniale-ro nu va fi raspunzătoare pentru ștergerea din Serviciu a informațiilor sau conținutului pe care le-ați transmis (“Materialul”).

După ștergerea Materialului din Serviciu fie de către dumneavoastră, fie de matrimoniale-ro, pot rămâne anumite urme ale Materialului, iar copii ale Materialului pot continua să rămână în cadrul Serviciului. Matrimoniale-ro nu revendică drepturi de proprietate asupra Materialului dumneavoastră. Depunerea Materialului în cadrul Serviciului nu reprezintă transferul către happyamor-ro al unor drepturi de proprietate asupra Materialului.

 

4. Utilizarea Serviciului

Ați convenit:
· să utilizați Serviciul doar în scopuri private, necomerciale;
· să respectați legile aplicabile, Condițiile și bunele maniere;
· să nu transmiteți Materiale ilegale, cu conținut agresiv, ofensator, pornografic, provocator, denigrator și niciun alt Material necorespunzător;
· să respectați confidențialitatea altor persoane;
· să obtineți orice aprobări, permise sau licențe care v-ar putea fi necesare pentru a avea dreptul legal de a depune orice Materiale;
· să nu distribuiți și nici să nu postați mesaje spam, documente de dimensiuni nerezonabile, mesaje concatenate, scheme piramidale, viruși sau orice alte tehnologii care pot aduce daune Serviciilor, sau intereselor sau proprietății utilizatorilor Serviciului.

Matrimoniale-ro poate restricționa în orice moment accesul la orice parte a Serviciului, la libera sa alegere.

 

5. Tarife, înscriere și informații cu privire la plată

Utilizarea Serviciul de către dumneavoastră poate fi sau poate deveni supus unor tarife.

Orice tarife percepute de Happyamor-ro  în legatură cu Serviciul vor fi anunțate separat.

Utilizarea Serviciului poate presupune transmiterea de informații prin intermediul rețelei furnizorului dumneavoastră de servicii. Furnizorul dumneavoastră de servicii de rețea poate percepe taxe pentru respectiva transmitere de informații. De asemenea, puteți suporta și taxele suplimentare ale terților în legatură cu utilizarea Serviciului de către dumneavoastră.

Matrimoniale-ro nu-și asumă răspunderea pentru plata nici unor taxe.

 

6. Disponibilitate

Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în anumite țări și poate fi asigurat doar în limbile selectate. Serviciul poate depinde de rețea, pentru informații suplimentare vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii de rețea.

Matrimoniale-ro își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica, îmbunătăți și remedia Serviciul. Serviciul nu poate fi disponibil în timpul întreruperilor în scop de întreținere și în alte momente.

De asemenea, happyamor-ro poate decide să întrerupă Serviciul sau orice parte a acestuia, la libera sa alegere. În acest caz, vi se va transmite o notificare prealabilă.

 

7. Interacțiunea cu alte persoane

Puteți interacționa cu alți utilizatori din cadrul sau prin intermediul Serviciului. Conveniți că orice astfel de interacțiuni nu implică matrimoniale-ro și sunt doar interacțiuni între dumneavoastră și alt(i) utilizator(i).

 

8. Date cu caracter personal

Politica de Confidențialitate și prevederile suplimentare din aceste Condiții guvernează utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Când vă înregistrați la Serviciu, happyamor-ro solicită sau colectează în alt mod anumite date cu caracter personal precum adresa dumneavoastră de e-mail împreună cu numele dumneavoastră de utilizator și parola, iar, în anumite cazuri, numărul dumneavoastră de mobil ca să putem comunica cu dumneavoastră, de exemplu pentru a transmite notificări privind mesajele primite.

Desi mesajele dumneavoastră vor fi transmise prin intermediul serverelor Matrimoniale-ro, matrimoniale-ro nu va prelucra conținutul sau titlurile mesajelor dumneavoastră în alte scopuri decât scopurile necesare pentru livrarea și administrarea mesajelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede în alt mod.

 

9. Limitarea răspunderii

Serviciul este asigurat în baza principiilor “AȘA CUM ESTE” și “AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”. Matrimoniale-ro nu garantează că Serviciul nu va fi întrerupt sau nu va avea erori sau viruși. Nu se acordă nicio garanție de nicio natură, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanțiile asupra titlului sau neincalcarea drepturilor și nicio garanție presupusă a caracterului comercial sau adecvat la un anumit scop, în legatură cu disponibilitatea, exactitatea, fiabilitatea, informațiile sau conținutul Serviciului. Conveniți și recunoașteti în mod expres că utilizarea Serviciului se face doar pe riscul dumneavoastră și că puteți fi expuși unui conținut provenind din surse diferite.

Exceptând răspunderea în caz de deces sau vătămare corporală determinată de neglijență gravă sau de abatere săvârșită cu intenție, Matrimoniale-ro nu va fi răspunzătoare pentru daune directe, indirecte sau punitive generate de utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciul.

 

10. Despăgubiri

Conveniți să aparați, despăgubiți și să nu țineți Matrimoniale-ro răspunzatoare pentru nicio pretenție a terților și pentru nicio obligație, evaluare, pierdere, cost sau daune care rezultă din sau iau naștere din încălcarea de către dumneavoastră a Condițiilor,  încălcarea sau violarea de către dumneavoastră a oricărui drept de proprietate intelectuala, a altor drepturi sau confidențialității unui terț, utilizarea abuzivă a Serviciului de către un terț, în cazul în care respectiva utilizare abuzivă s-a produs ca urmare a neglijenței dumneavoastră de a lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja numele de utilizator și parola împotriva utilizării abuzive.

 

11. Alte clauze

11.1 Legea aplicabilă

Exceptând cazurile în care legea aplicabilă interzice acest lucru sau prevede în alt mod în prezentul, Condițiile vor fi guvernate de legile din ROMÂNIA, indiferent de prevederile care iau naștere din conflictele de legi.

11.2 Validitate

Condițiile nici nu vor exclude și nici nu vor limita niciunul dintre drepturile dumneavoastră obligatorii din țara dumneavoastră de rezidență. În cazul în care o prevedere a Condițiilor este considerată ca fiind lipsită de valabilitate, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată, iar  prevederea lipsită de valabilitate va fi înlocuită cu o prevedere valabilă care este mai apropiată de rezultatul și de scopul Condițiilor. În cazul în care există un conflict între aceste Condiții și Politica de Confidențialitate, vor prevala prevederile acestor Condiții. Prevederile Condițiilor care sunt menite să continue să producă efecte juridice vor continua să producă efecte în condițiile încetarii din orice motive a prezentului document.

11.3 Modificarea condițiilor

Matrimoniale-ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Condițiile, fără transmiterea niciunei notificări prealabile. În cazul în care Condițiile sunt modificate în mod negativ semnificativ,  Matrimoniale-ro va transmite o notificare prealabilă separată de informare în legatură cu respectiva modificare.

Sunteți răspunzător pentru revizuirea în mod regulat a Condițiilor. Utilizarea continuă a Serviciului va reprezenta acordul dumneavoastră privind orice schimbări și modificări.

11.4 Legături cu alte website-uri și conținut

În scopul facilității accesului dumneavoastră, Matrimoniale-ro poate include legături cu website-urile deținute sau operate de terți și care nu fac parte din Serviciu. În urma accesării unui legături cu un astfel de website aparținând unui terț, veți revizui și veți conveni asupra regulilor de utilizare a website-ului, înainte de a utiliza respectivul website.

Conveniți că Matrimoniale-ro nu deține niciun control asupra conținutului unor website-uri aparținând unor terți și nu-și poate asuma răspunderea pentru serviciile asigurate și nici pentru materialul creat sau publicat de respectivele website-uri. O legatură cu un website aparținând unui terț nu presupune că Matrimoniale-ro aprobă website-ul sau produsele sau serviciile la care se face referire în website.

 

12. Proprietate Intelectuală

Serviciul și software-ul aferent sunt protejate în baza legilor internaționale privind drepturile de autor și prin aceasta sunteți informat că Matrimoniale-ro revendică drepturi de autor. Sub rezerva Condițiilor, Matrimoniale-ro reține toate drepturile, titlurile și interesele asupra Serviciului, precum și asupra produselor, software-ului și altor proprietati aparținând Matrimoniale-ro care vă sunt puse la dispoziție sau pe care le utilizați prin intermediul Serviciului.